31/12/2016 · ghost Node.js nvm npm blog

Ghost Kurulumu

Ghost Blog Kurulumu

Ghost Node.js ile yazılmış sunucu tarafında çalışan bir uygulamadır. Paylaşımlı sunuculara yüklemeniz pek mümkün değildir.

Biz ghost'u centos7 üzerine yapılandıracağız. Bunun için önce Node.js'yi sunucuya yüklemeliyiz.

Ghost Node.js'in belli sürümlerinde çalışmaktadır. Sağlıklı çalıştığı sürümlere buradan bakabilirsiniz. Ghost'un sitesinde önerildiği gibi bizde Node v4.x sürümünü kullanacağız.

Node.js'in istediğim sürümünü kurmak centos7 de beni çok uğraştırdı.
Neyseki Node Version Manager'ı buldum. Bunu yükledikten sonra dilediğiniz Node.js sürümünü kullanabilirsiniz.

NVM Kurulumu

Aşağıdaki script ile nvm kurulumu gerçekleştirebilirsiniz.

sudo curl https://raw.githubusercontent.com/creationix/nvm/v0.25.0/install.sh | bash 
sudo source /root/.bashrc 

Sürüm kontrolü için nvm --version komutunu kullanabilirsiniz.

[[email protected] ~]# nvm --version
0.25.0 

Sunucumuza yükleyebileceğimiz Node.js versiyonlarını nvm ls-remote komutu ile listeleyebiliriz.

Node.js Kurulumu

Node version manager'ı kurduğumuz için Node.js'i kurmamız çok kolay olacak.

sudo nvm install v4.7.0 

Node.js kuruldu ve artık kullanıma hazır.

[[email protected] ~]# nvm install v4.7.0
######################################################################## 100.0%
Checksums empty 
Now using node v4.7.0 (npm v2.15.11) 

Dikkat ettiyseniz Node.js'in paket yönetim aracı olan npm de Node.js ile birlikte otomatik olarak kuruldu. node -v komutu ile yüklenen Node.js sürümünü kontrol edebilirsiniz.

Sunucunuzda uznip, nano ve wget yüklü değil ise lütfen yükleyelim.

sudo yum -y install wget unzip nano 

Node.js hazır olduğuna göre /opt/blog diznini oluşturup ghost için gerekli dosyaları indirelim.

sudo mkdir -p /opt/blog/ 
cd /opt/blog/ 
sudo wget https://ghost.org/zip/ghost-latest.zip 

Ghost dosyalarını arşivden çıkaralım.

sudo unzip ghost-latest.zip 

Gereksiz dosyaları silelim.

sudo rm ghost-latest.zip 

Daha sonra /opt/blog dizinine geçiş yapıyoruz.

cd /opt/blog/ 

Dosyalar aşağıdaki gibi olmalıdır.

[[email protected] blog]# ls -l
total 228 
-rw-r--r--. 1 root root  4511 Nov 1 17:35 config.example.js
drwxr-xr-x. 6 root root   54 Nov 2 09:03 content 
drwxr-xr-x. 5 root root   59 Nov 2 09:03 core 
-rw-r--r--. 1 root root 31937 Nov 1 17:35 Gruntfile.js
-rw-r--r--. 1 root root  725 Nov 1 17:35 index.js
-rw-r--r--. 1 root root  1065 Nov 1 17:35 LICENSE
-rw-r--r--. 1 root root 166948 Nov 2 09:02 npm-shrinkwrap.json
-rw-r--r--. 1 root root  3047 Nov 2 09:00 package.json
-rw-r--r--. 1 root root  2942 Nov 1 17:35 PRIVACY.md
-rw-r--r--. 1 root root  4710 Nov 1 17:35 README.md

Örnek config.example.js ghost konfigürasyon dosyasının adını değiştirip içindeki sunucu ip adresini 127.0.0.1 ip-adresiniz ile değiştirin.

mv config.example.js config.js 

Önceki

  server: {
      host: '127.0.0.1',
      port: '2368'
    }

Sonraki

  server: {
      host: 'ip-adresiniz',
      port: '2368'
    }

Gost'un çalışması için gerekli Node.js paketlerini yükleyelim.

sudo npm install --production 

Ghost'u başlatalım.

npm start --production 

Tarayıcımızı açıp ghost çalıyor mu kontrol edelim.
http://sunucu-ip-adresiniz:2368/

Sayfa gelmedi mi endişelenmeyin gerekli portu açmadık herzamanki gibi. Firewall'dan 2368 portunu açalım.

firewall-cmd --permanent --zone=public --add-port=2368/tcp 
service firewalld reload 

Şimdi tekrar deneyelim. Gördüğünüz gibi artık ghost çalışıyor.

http://ip-adresiniz:2368/ghost adresinden yönetim paneline giriş yapabilirsiniz.

config.js dosyasından veritabanı, mail ve dns ayarları gibi ghost ile ilgili diğer ayarları düzenleyebilirsiniz.

SSH oturumunu kapattığınızda yada CTRL + C ile çıkış yaptığınızda ghost duracaktır.

Daha sonra ghost'un tablolarını sqlite3'ten mysql'e taşıma, mail ayarları, ön kısmında nginx kullanma, let's encrypt ile ssl özelliği kazandırma gibi konularda yazılar yazmayı düşünüyorum.

Sorularınız için yorum kısmını kullanabilirsiniz.
Başka bir makalede görüşmek üzere.