1/01/2017 · apache maven maven kurulumu

Maven Kurulumu

Maven nedir?

Maven nasıl kurulur?

Maven, bir proje geliştirirken ortak bir standart belirlemenize, proje sürecini basitleştirmenize, projemizdeki kütüphane bağımlılıklarını(dependency) ve IDE (integrated development environment ) bağımlılığını ortadan kaldırmanıza olanak sağlayan apache lisansı ile dağıtılan açık kaynak kodlu bir uygulamadır.

Maven'i sunucunuzda kullanabilmeniz için sunucuda Java JDK'nın yüklü olması gerekmektedir. JDK (Java Development Kit) diyorum çünkü maven ile bir derleme işlemi yapabilmeniz için Java'nın geliştirici sürümüne ihtiyacınız vardır. Eğer sunucunuzda Java JDK yüklü değilse daha önce yazdığım Java JDK Kurulumu isimli makaleden kurabilirsiniz.

Sunucumuzda önce Java yüklü mü değil mi bunu kontrol edelim. Java'nın yüklü olup olmadığını java sürümünü sorgulayarak kotrol edebilirsiniz. Java yüklü ise karşınıza aşağıdaki gibi bir sürüm bilgisi çıkacaktır. Örn: benim sunucumda aşağıdaki gibi 1.8.0_111 sürümü kuruludur.

Daha sonra başka bir proje'de maven'i kullanacağım için bu makalede maven'in 3.3.9 sürümünü kuracağım. Siz ihtiyacınıza göre maven arşivden istediğiniz sürümü indirebilirsiniz.

Farklı bir sürüm kullanıyorsanız aşağıdaki adımlarda 3.2.3 gördüğünüz yerlere kendi sürümünüzü yazmanız gerekmektedir.

[[email protected] ~]# java -version
java version "1.8.0_111" 
Java(TM) SE Runtime Environment (build 1.8.0_111-b14) 
Java HotSpot(TM) 64-Bit Server VM (build 25.111-b14, mixed mode) 

Daha önce sunucumuza dosyaları belirli bir yere indirmek için data dizini oluşturmuştuk. Bu dizine geçiş yapıp maven kurulum dosyalarını indirelim.

cd ~/data 
sudo wget http://ftp.itu.edu.tr/Mirror/Apache/maven/maven-3/3.3.9/binaries/apache-maven-3.3.9-bin.tar.gz 

tar komutu ile Maven dosyalarını arşivden çıkarıp /opt dizini altına taşıyalım. /opt dizini genelde 3. parti uygulamaların kurulduğu dizindir. Siz dilediğiniz dizinde bu kurulumu gerçekleştirebilirsiniz.

Daha sonra arşivden çıkan apache-maven-3.3.9 dizinine maven adıyla bir sembolik veriyoruz. Daha sonra farklı bir sürüm indirip sembolik linki ona verebilirsiniz.

sudo tar xpfz apache-maven-3.3.9-bin.tar.gz 
sudo mv apache-maven-3.3.9 /opt 
cd /opt 
sudo ln -s apache-maven-3.3.9/ maven 

Maven'in çalışması için çevresel değişkenleri sunucuya tanımlayalım. Maven için maksimum ram sınırınıda belirlemiş olduk.

export MAVEN_HOME=/opt/maven 
export PATH=$PATH:$MAVEN_HOME/bin 
export MAVEN_OPTS='-Xms512m -Xmx1024m -Djava.util.Arrays.useLegacyMergeSort=true' 

Çevresel değişkenleri sunucu yeniden başladığında tanımlamak için aşağıdaki dosyayı nano ile açıp üstteki parametreleri ekleyin.

sudo nano ~/.bashrc 

Benim .bashrc dosyam aşağıdadır sizinki de buna benzer birşey olmalıdır.

# Maven
export MAVEN_HOME=/opt/maven 
export PATH=$PATH:$MAVEN_HOME/bin 
export MAVEN_OPTS='-Xms512m -Xmx1024m -Djava.util.Arrays.useLegacyMergeSort=true'

# Java
export JAVA_HOME=/opt/jdk1.8.0_111 
export JRE_HOME=/opt/jdk1.8.0_111/jre 
export PATH=$PATH:/opt/jdk1.8.0_111/bin:/opt/jdk1.8.0_111/jre/bin

# .bashrc

# User specific aliases and functions

alias rm='rm -i' 
alias cp='cp -i' 
alias mv='mv -i'

# Source global definitions
if [ -f /etc/bashrc ]; then 
    . /etc/bashrc
fi

export NVM_DIR="/root/.nvm" 
[ -s "$NVM_DIR/nvm.sh" ] && . "$NVM_DIR/nvm.sh" # This loads nvm

mvn --version komutu ile sunucunuzda yüklü maven sürümünü kontrol edebilirsiniz.

[[email protected] ~]# mvn --version
Apache Maven 3.3.9 (bb52d8502b132ec0a5a3f4c09453c07478323dc5; 2015-11-10T16:41:47+00:00) 
Maven home: /opt/maven 
Java version: 1.8.0_111, vendor: Oracle Corporation 
Java home: /opt/jdk1.8.0_111/jre 
Default locale: en_US, platform encoding: UTF-8 
OS name: "linux", version: "3.10.0-514.6.1.el7.x86_64", arch: "amd64", family: "unix" 

Sunucumuza maven kuruldu ve artık kullanıma hazır.

Sorularınız için yorum kısmını kullanabilirsiniz.
Başka bir makalede görüşmek üzere.