2/01/2017 · apache tomcat tomcat kurulumu

Tomcat Kurulumu

Bu makalemde centos 7 üzerinde tomcat kurulumunu anlatacağım.

Daha sonra başka bir proje'de tomcat'i kullanacağım için tomcat'in 8.0.32 sürümünü kuracağım. Siz ihtiyacınıza göre tomcat arşivden istediğiniz sürümü indirebilirsiniz.

Farklı bir sürüm kullanıyorsanız aşağıdaki adımlarda 8.0.32 gördüğünüz yerlere kendi sürümünüzü yazmanız gerekmektedir.

Tomcat'i sunucunuzda kullanabilmeniz için sunucuda Java JDK veya Java JRE (java runtime environment) yüklü olması gerekmektedir. Eğer sunucunuzda Java yüklü değilse daha önce yazdığım Java Kurulumu isimli makaleden kurabilirsiniz.

Daha önce sunucumuza dosyaları belirli bir yere indirmek için data dizini oluşturmuştuk. Bu dizine geçiş yapıp tomcat kurulum dosyalarını indirelim.

cd ~/data 

data dizinine indirdiğimiz apache-tomcat-8.0.32.tar.gz dosyasını tar komutu ile arşivden çıkartalım. Daha sonra mv komutu ile /opt dizinine taşıyalım apache-tomcat-8.0.32 dizine tomcat ismiyle sembolik link verelim.

sudo wget http://archive.apache.org/dist/tomcat/tomcat-8/v8.0.32/bin/apache-tomcat-8.0.32.tar.gz 
sudo tar xpfz apache-tomcat-8.0.32.tar.gz 
sudo mv apache-tomcat-8.0.32 /opt/ 
cd /opt 
sudo ln -s apache-tomcat-8.0.32/ tomcat 

nano komutu ile çevresel değişkenleri tanımladığımız .bashrc dosyasını açalım.
nano ve wget yok ise yum -y install nano wget komutu ile kurabilirsiniz.

nano ~/.bashrc 

Tomcat için aşağıdaki çevresel değişkenleri .bashrc dosyasına ekleyip kaydedilim.

export CATALINA_HOME=/opt/tomcat 
export PATH=$PATH:$CATALINA_HOME/bin 

Çevresel değişkenlerin aktif olması için source komutu ile .bashrc dosyasını tetikleyelim.

source ~/.bashrc 

Bu arada kendi sunucumdaki .bashrc dosyasının içindeli çevresel değişkenlerin son hali aşağıdadır.

# Tomcat
export CATALINA_HOME=/opt/tomcat 
export PATH=$PATH:$CATALINA_HOME/bin

# Maven
export MAVEN_HOME=/opt/maven 
export PATH=$PATH:$MAVEN_HOME/bin 
export MAVEN_OPTS='-Xms512m -Xmx1024m -Djava.util.Arrays.useLegacyMergeSort=true'

# Java
export JAVA_HOME=/opt/jdk1.8.0_111 
export JRE_HOME=/opt/jdk1.8.0_111/jre 
export PATH=$PATH:/opt/jdk1.8.0_111/bin:/opt/jdk1.8.0_111/jre/bin

# .bashrc

# User specific aliases and functions

alias rm='rm -i' 
alias cp='cp -i' 
alias mv='mv -i'

# Source global definitions
if [ -f /etc/bashrc ]; then 
    . /etc/bashrc
fi

export NVM_DIR="/root/.nvm" 
[ -s "$NVM_DIR/nvm.sh" ] && . "$NVM_DIR/nvm.sh" # This loads nvm

Tomcat'i başlatmak için startup.sh dosyasını çalıştıralım.

sudo /opt/tomcat/bin/startup.sh 

Aşağıdaki gibi ekran çıktısı almanız gerekiyor.

Using CATALINA_BASE:  /opt/tomcat 
Using CATALINA_HOME:  /opt/tomcat 
Using CATALINA_TMPDIR: /opt/tomcat/temp 
Using JRE_HOME:    /opt/jdk1.8.0_111/jre 
Using CLASSPATH:    /opt/tomcat/bin/bootstrap.jar:/opt/tomcat/bin/tomcat-juli.jar 
Tomcat started. 

tail komutu ile tomcat'in başlayıp başlamadığını, başlatılırken bir hata oluşup oluşmadığını tomcat'in log dosyasına(catalina.out) bakarak anlayabiliriz.

sudo tail -f /opt/tomcat/logs/catalina.out 
[[email protected]kin opt]# sudo tail -f /opt/tomcat/logs/catalina.out

01-Jan-2017 03:24:22.417 INFO [localhost-startStop-1] org.apache.catalina.startup.HostConfig.deployDirectory Deploying web application directory /opt/apache-tomcat-8.0.32/webapps/manager 
01-Jan-2017 03:24:22.429 INFO [localhost-startStop-1] org.apache.catalina.startup.HostConfig.deployDirectory Deployment of web application directory /opt/apache-tomcat-8.0.32/webapps/manager has finished in 12 ms 
01-Jan-2017 03:24:22.448 INFO [main] org.apache.coyote.AbstractProtocol.start Starting ProtocolHandler ["http-nio-8080"] 
01-Jan-2017 03:24:22.457 INFO [main] org.apache.coyote.AbstractProtocol.start Starting ProtocolHandler ["ajp-nio-8009"] 
01-Jan-2017 03:24:22.461 INFO [main] org.apache.catalina.startup.Catalina.start Server startup in 34081 ms 

Gördüğümüz gibi tomcat 34081 ms'de hatasız olarak başladı.

Tomcat'i durdurmak için shutdown.sh dosyayı çalıştırabilirsiniz.

sudo /opt/tomcat/bin/shutdown.sh 

Sorularınız için yorum kısmını kullanabilirsiniz.
Başka bir makalede görüşmek üzere.