Yayınlar


Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler (SSCI & SCI)

 1. Kırcaburun, K., Sural, İ., March, E., Balta, S., Emirtekin, E., & Griffiths, M. D. (2021). Study addiction and ‘dark’ personality traits: A cross-sectional survey study among emerging adults. Journal of Addictive Diseases.
 2. Kircaburun, K., Balta, S., Emirtekin, E., Tosuntas, S. B., Demetrovics, Z., & Griffiths, M. D. (2021). Compensatory Usage of the Internet: The Case of Mukbang Watching on YouTube. Psychiatry Investigation.
 3. Tosuntaş, Ş. B., Karadağ, E., Emirtekin, E., Kırcaburun, K., & Griffiths, M. D. (2020). Sofalizing and its relationship with social media addiction and psychosocial factors: A new phenomenon among emerging adults. The Social Science Journal.
 4. Kircaburun, K., Yurdagül, C., Kuss, D., Emirtekin, E., & Griffiths, M. D. (2020). Problematic mukbang watching and its relationship to disordered eating and internet addiction: a pilot study among emerging adult mukbang watchers. International Journal of Mental Health and Addiction.
 5. Kircaburun, K., Stavropoulos, V., Harris, A., Calado, F., Emirtekin, E., & Griffiths, M. D. (2020). Development and Validation of the Mukbang Addiction Scale. International Journal of Mental Health and Addiction, 1-14. doi.org/10.1007/s11469-019-00210-1
 6. Kircaburun, K., Jonason, P., Griffiths, M. D., Aslanargun, E., Emirtekin, E., Tosuntaş, Ş. B., & Billieux, J. (2019). Childhood Emotional Abuse and Cyberbullying Perpetration: The Role of Dark Personality Traits. Journal of Interpersonal Violence. doi.org/10.1177/0886260519889930
 7. Balta, S., Emirtekin, E., Kircaburun, K. et al. The Mediating Role of Depression in the Relationship Between Body Image Dissatisfaction and Cyberbullying Perpetration. International Journal of Mental Health and Addiction, 18, 1482–1492 (2020). https://doi.org/10.1007/s11469-019-00151-9
 8. Balta, S., Jonason, P., Denes, A., Emirtekin, E., Tosuntaş, Ş. B., Kircaburun, K., & Griffiths, M. D. (2019). Dark personality traits and problematic smartphone use: The mediating role of fearful attachment. Personality and Individual Differences, 149, 214-219.
 9. Yurdagül, C., Kircaburun, K., Emirtekin, E., Wang, P., & Griffiths, M. D. (2019). Psychopathological Consequences Related to Problematic Instagram Use Among Adolescents: The Mediating Role of Body Image Dissatisfaction and Moderating Role of Gender. International Journal of Mental Health and Addiction. 1-13. doi.org/10.1007/s11469-019-00071-8
 10. Emirtekin, E., Balta, S., Kircaburun, K. et al. Childhood Emotional Abuse and Cyberbullying Perpetration Among Adolescents: The Mediating Role of Trait Mindfulness. International Journal of Mental Health and Addiction, 18, 1548–1559 (2020). https://doi.org/10.1007/s11469-019-0055-5
 11. Emirtekin, E., Balta, S., Sural, İ., Kircaburun, K., Griffiths, M. D., & Billieux, J. (2019). The role of childhood emotional maltreatment and body image dissatisfaction in problematic smartphone use among adolescents. Psychiatry research, 271, 634-639.
 12. Süral, I., Griffiths, M. D., Kircaburun, K., & Emirtekin, E. (2019). Trait emotional intelligence and problematic social media use among adults: The mediating role of social media use motives. International Journal of Mental Health and Addiction, 17(2), 336-345.
 13. Tosuntaş, Ş. B., Balta, S., Emirtekin, E., Kircaburun, K., & Griffiths, M. D. (2020). Adolescents’ eveningness chronotype and cyberbullying perpetration: the mediating role of depression-related aggression and anxiety-related aggression. Biological Rhythm Research, 51(1), 40-50.
 14. Balta, S., Emirtekin, E., Kircaburun, K., & Griffiths, M. D. (2020). Neuroticism, trait fear of missing out, and phubbing: The mediating role of state fear of missing out and problematic Instagram use. International Journal of Mental Health and Addiction, 18(3), 628-639.
 15. Kircaburun, K., Savcı, M., Emirtekin, E., & Griffiths, M. D. (2021). Uses and gratifications of problematic mukbang watching-The role of eating and social gratification: A pilot study. Journal of Psychiatric Research, 146, 28-30.
 16. Kircaburun, K., March, E., Balta, S., Emirtekin, E., Kışla, T., & Griffiths, M. D. (2022). The Role of Procrastination Between Personality Traits and Addictive Mukbang Watching Among Emerging Adults. SAGE Open, 12(1).

Ulusal/Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler

 1. Kircaburun, K., Tosuntaş, Ş. B., Emirtekin, E., Gülşah, K. O. Ç., Bahtiyar, M., & Griffiths, M.D., (2023). Social anxiety and social media addiction among emerging adults: The mediating role of ‘sofalising’. Uluslararası Düzce Eğitim Bilimleri Dergisi, 1(1), 13-19.
 2. Kircaburun, K., Savcı, M., Emirtekin, E., & Griffiths, M. D. (2021). The role of perceived feelings of presence and escapism in problematic mukbang watching among emerging adult mukbang watchers. Journal of Concurrent Disorders.
 3. Emirtekin, E., Karatay, M., & Kısla, T. (2020). Online Course Success Prediction of Students with Machine Learning Methods. Journal of Modern Technology and Engineering, 5(3), 271-282.
 4. Emirtekin, E., Polan, Ş., Kışla, T. & Dönmez, O. Etkileşimli Eğitsel Video ve Başarı Testinin Geliştirilmesi: IP Adresi Kavramı Örneği. Öğretim Teknolojileri ve Öğretmen Eğitimi Dergisi, 9(1), 42-51.
 5. Tosuntaş, Ş. B., Emirtekin, E., & Kırcaburun, K. Kodlama Eğitiminde İşbirlikli Öğrenme Yaklaşımı: Eşli Kodlama. OPUS Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi, 16(27), 490-515.
 6. Tosuntaş, Ş.B., Emirtekin, E. ve Süral, İ. (2019). Examination of Theses on Educational and Instructional Technologies (2013-2018). Journal of Higher Education & Science/Yüksekögretim ve Bilim Dergisi, 9(2).
 7. Özarslan, Y., Emirtekin, E., & Balta, S. (2014). Yaşar Üniversitesi açık ve uzaktan öğrenme deneyimi: Kuramsal temel derslerin çevrimiçi oluşturulması, yönetimi ve sunumu. Electronic Journal of Vocational Colleges, 4(2).