Bildiriler


Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında (proceedings) basılan bildiriler

  1. Tosuntaş, Ş. B., Emirtekin, E. ve Kırcaburun, K. (2019, September). Focus on coding for teacher education: An empirical study. In 6th International Symposium on New Issues in Teacher Education (pp. 20-21). Valletta: University of Malta, Malta.
  2. Emirtekin, E., Polan, Ş., Dönmez, O., ve Kışla, T. (2019, Nov). Etkileşimli Eğitsel Video ve Başarı Testi Geliştirilmesi. 7th International Instructional Technolojies & Teacher Education Symposium. Antalya, Turkey.
  3. Tosuntaş, Ş. B., Emirtekin, E. ve Kırcaburun, K. (2019, June). Kodlama eğitiminde işbirlikli öğrenme yaklaşımı: Eşli kodlama. In VIth International Eurasian Educational Research Congress (pp. ). Ankara: Ankara University, Turkey.
  4. Tosuntaş, Ş. B., Emirtekin, E. ve Çubukçu, Z. (2018, June). E-Learning readiness of university students and effect on academic achievement. In 25th International Conference on Learning (pp. 47). Athens: University of Athens, Greece.
  5. Tosuntaş, Ş. B.ve Emirtekin, E. (2018, May). Üniversite öğrencilerinin çevrimiçi öğrenme ortamlarını kabul ve kullanımlarının incelenmesi. In 8th International Congress of Research in Education (pp. 47). Manisa: Manisa Celal Bayar University, Turkey.
  6. Tosuntaş, Ş. B.ve Emirtekin, E. (2018, May). Eğitim ve öğretim teknolojileri alanında yapılan lisansüstü tezlerin incelenmesi (2013-2018). In 8th International Congress of Research in Education (pp. 47). Manisa: Manisa Celal Bayar University, Turkey.
  7. Emirtekin, E., Polan, Ş. ve Güler, M.C. (2018, May). Programlama Öğretimi Konusundaki Çalışmaların İncelenmesi (2013-2018) In 12th International Computer & Instructional Technologies Symposium (pp. 30). İzmir: Ege University, Turkey.
  8. Özarslan, Y., Emirtekin, E., & Süral, İ. (2016, February). Open edX ile Kitlesel Açık Çevrimiçi Dersler(Massive Online Open Courses). In XVIII. Akademik Bilişim Konferansı. Aydın: Adnan Menderes University, Turkey.
  9. Tosuntaş, Ş. B., Danişman, Ş., Karadağ, E. & Emirtekin, E. (2015, October). Evaluation of online distance education courses: A research from higher education institutions. In 3rd International Congress on Curriculum and Instruction: Curriculum Studies in Higher Education (pp. 384-385). Adana: Çukurova University, Turkey.
  10. Çobanoğlu, A.A., Rovshenov, A., Emirtekin, E., Polan, Ş. ve Bozkurt, N. (2018, May). Bir Oyun Tasarım Programı Kodu Açık Dersinin Çokluortam Öğrenme İlkelerine Dayalı İncelenmesi In 12th International Computer & Instructional Technologies Symposium (pp. 30). İzmir: Ege University, Turkey.